HP Link er en ny elektronisk rekvireringsløsning i for sykehuslaboratoriene i Midt-Norge, se kart. HP Link er i første omgang et tilbud til fastleger som bruker journalsystemet Pridok, men kan etter hvert bli tilgjengelig også for andre aktører og journalsystem. Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.

Denne nettsiden er en midlertidig side, under arbeid. I løpet av 2023 vil den innplasseres under RHFets nye felles nettsider.