01.09.23 kl 09:40

Det foreligger en feil i HP Link denne morgenen, med visning av feil navn/lister for brukere.

01.09.23 kl 11:00

Informasjon fra Helseplattformen:

Vi har en feilsituasjon i løsningen hvor enkelte brukere får feil klinikernavn. Det pågår feilretting. Inntil det kommer mer informasjon, skal ikke brukere som opplever dette dokumentere i løsningen.

01.09.23 kl 14:40

Feilen med brukerne skal nå være i orden. Ble ok fra ca kl 1315. Informasjon angående problemet vil bli lagt ut på intranett og HP's internettsider.

HP Link for laboratorietjenester

HP Link er en webløsning som muliggjør elektronisk rekvirering til alle sykehuslaboratoriene i Midt-Norge.

Oppsett og bruk av HP Link er gratis, inkludert skrivere og opplæring. Det er ingen løpende kostnader eller bindingstid. Mer informasjon finnes under «Bestill tilgang».

Dette er en midlertidig nettside for supplerende informasjon om HP Link for laboratorietjenester. Nettsiden vil i løpet av 2023 flyttes til Helse Midt-Norges nettsider.