30.11.23 kl 07:10

Det rapporteres om feilmelding ved pålogging i HP Link fra journalsystemet Pridok. Brukere får feilmeldingen «Failed to get the patient SSN from Pridok».  Saken er meldt, og det gjøres feilsøk.

Inntil videre anbefales brukere som opplever denne feilen å logge på HP Link via «Logg inn»-funksjonen øverst på denne nettsiden.

 

30.11.23 kl 09:30

Pridok rapporterer nå at de har rettet feilen, og pålogging skal fungere som normalt. Ta kontakt med HP Link-teamet (se «Om oss») dersom noen fortsatt opplever påloggingsvansker.

HP Link for laboratorietjenester

HP Link er en webløsning som muliggjør elektronisk rekvirering til alle sykehuslaboratoriene i Midt-Norge.

Oppsett og bruk av HP Link er gratis, inkludert skrivere og opplæring. Det er ingen løpende kostnader eller bindingstid. Mer informasjon finnes under «Bestill tilgang».

Dette er en midlertidig nettside for supplerende informasjon om HP Link for laboratorietjenester. Nettsiden vil i løpet av 2023 flyttes til Helse Midt-Norges nettsider.