25.06.24 kl 08:20

Det rapporteres om at noen legekontor har vansker med å logge på HP Link. Får feilmelding:

En feil «Error fetching HP Link token: invalid_client oppstod (697). Prøv igjen senere»

De fire legekontorene som har meldt om problemet bruker Pridok. Årsaken er imidlertid ukjent. Feilen er meldt videre både internt i HP Link og til Pridok. Feilsøk pågår begge steder. Vi beklager det inntrufne. Mer informasjon følger her så snart vi vet mer.

 

25.06.24 kl 13:45

Til sammen sju Pridok-legekontor har varslet oss om trøbbel med HP Link i dag. Pridok, IBM og HP samarbeider om feilsøk. Inntil feilen er løst må papirskjema benyttes til sykehuslaboratoriene.

 

25.06.24 kl 15:00

På grunn av mistanke om feil på en server, ble det klokken 14:55 i dag foretatt en «reload runtime» av berørte servere hos IBM. Etter denne har Pridok ikke registrert feil i sine logger. Siste feil ble registert kl 14:21. Dette kan tyde på at feilen kan være løst, men det er også lavere lab-aktivitet på legekontorene på ettermiddagen. HP vil fortsette å følge opp saken fra morgenen den 26.06.

Vi oppfordrer til å ta snarlig kontakt på vår support-telefon på 481 57 680 dersom man fortsatt skulle oppleve påloggingsvansker eller ustabilitet i HP Link.

HP Link for laboratorietjenester

HP Link er en webløsning som muliggjør elektronisk rekvirering til alle sykehuslaboratoriene i Midt-Norge.

Oppsett og bruk av HP Link er gratis, inkludert skrivere og opplæring. Det er ingen løpende kostnader eller bindingstid. Mer informasjon finnes under «Bestill tilgang».

Dette er en midlertidig nettside for supplerende informasjon om HP Link for laboratorietjenester. Nettsiden vil på sikt flyttes til Helse Midt-Norges nettsider.