15.01.24 kl 08:30

Det rapporteres om at noen brukere har trøbbel med å logge på HP Link gjennom Pridok. (Feilmelding: «Token request failed»). Saken er meldt, og det gjøres feilsøk.

De som opplever denne feilen anbefales å logge på HP Link direkte: klikk «Logg inn» øverst på denne siden, inntil pålogging gjennom Pridok fungerer igjen.

Saken vil oppdateres her når vi vet mer.

HP Link for laboratorietjenester

HP Link er en webløsning som muliggjør elektronisk rekvirering til alle sykehuslaboratoriene i Midt-Norge.

Oppsett og bruk av HP Link er gratis, inkludert skrivere og opplæring. Det er ingen løpende kostnader eller bindingstid. Mer informasjon finnes under «Bestill tilgang».

Dette er en midlertidig nettside for supplerende informasjon om HP Link for laboratorietjenester. Nettsiden vil i løpet av 2024 flyttes til Helse Midt-Norges nettsider.