10.04.24 kl 10:00

Det rapporteres om at noen brukere har vansker med å logge på via Pridok. Det ser ut til å primært dreie seg om brukere som også har en rolle i Helseplattformen (for eksempel tilsynslege på sykehjem), eller jobber ved flere legekontor. Ved pålogging i HP Link opplever noen brukere å ikke få til å velge seg tilbake til aktuelle legekontor igjen.

Saken er meldt til HP og Pridok, og det gjøres feilsøk.

Inntil varig løsning foreligger anbefaler vi å prøve følgende:

  1. Lukk først alle nettlesere.
  2. Gå deretter til www.hplink.no/support, og velg «Lokal brannmurtest: påloggingslenker til HP Link per legekontor».
  3. Velg lenken for ditt legekontor og logg på.
  4. Systemet vil nå «huske» at du var logget på legekontor ved forrige pålogging, og det skal da også fungere når du logger på via Pridok.

Ring HP Link support på tlf 481 57 680 dersom dette ikke fungerer.

 

10.04.24 kl 19:00

Feilen skal være identifisert og løst. Ta kontakt med HP Link support dersom du fortsatt opplever påloggingsvansker.

HP Link for laboratorietjenester

HP Link er en webløsning som muliggjør elektronisk rekvirering til alle sykehuslaboratoriene i Midt-Norge.

Oppsett og bruk av HP Link er gratis, inkludert skrivere og opplæring. Det er ingen løpende kostnader eller bindingstid. Mer informasjon finnes under «Bestill tilgang».

Dette er en midlertidig nettside for supplerende informasjon om HP Link for laboratorietjenester. Nettsiden vil i løpet av 2024 flyttes til Helse Midt-Norges nettsider.