HP Link er en ny elektronisk rekvireringsløsning i for sykehuslaboratoriene i Midt-Norge. HP Link vil i løpet av 2023 erstatte IHR. Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.