Support

Still spørsmål / meld sak:​

Dersom du har støtt på et problem eller lurer på noe kan du melde saken din i webskjema her, så vil vi svare deg på epost så snart vi kan. Ikke skriv inn sensitiv informasjon. Du kan også se på listen under, der finner du tidligere stilte spørsmål.

Gå til skjema

Tilgang/teknisk

For legekontor som benytter frittstående HP Link (ikke integrert i journal) er det laget direkte påloggingslenker per legekontor, som gjør at man slipper å velge avdeling ved pålogging, og som også gjør at påloggingssertifikatet (BuyPass/BankID etc) varer 10 timer.

Vi anbefaler alle legekontor som idag har skrivebordssnarveier til den generelle påloggingslenken å bytte ut med sin legekontor-spesifikke lenke. Se liste over nye lenker under. Klikk på lenken for å logge på. Høyreklikk på lenken for å kopiere adressen, slik at dere kan opprette/erstatte skrivebordssnarvei. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

LegekontorPåloggingslenke
Byneset Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800098045
Daaeskogen Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800080361
Eide Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001185
Giske Kommunale Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800147762
Gjemnes Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001312
Hareid Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001193
Holtålen Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800075864
Hornindal legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002886
Hudlege Moserhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800096026
Idungården Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001200
Moa Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001237
Nardosletta Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001675
Nordmøre ØNH Helix AShttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800080496

Rauma Legesenter

 

Rindal Legekontor

https://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800085066

 

https://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800097498

Sandøy Kommunelegekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800070955
Skåla Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001271
Stordal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001309
Sunndal Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800096939
Surnadal Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002714
Ulstein Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001287
Valldal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001247
Vika Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001293
Volda Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001295
Ørland/Bjugn Legetjenestehttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001251
Ålesund lungeklinikkhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800114723

Det korte svaret på dette spørsmålet er dessverre nei. Den fulle forklaringen er som følger:

HP Link er kort oppsummert en applikasjon som tillater eksterne aktører, altså helsepersonell som selv ikke bruker Helseplattformen (HP), å interagere med HP. Derav navnet, en «link» inn til HP. Applikasjonen kan settes opp med ulike innstillinger og med ulikt innhold/tilgang/arbeidsflate, avhengig av hvilket eksternt helsepersonell som trenger denne linken. Per nå har HP Link i MidtNorge tre bruksformål:

1.       Legekontor utenfor HP bruker HP Link for å rekvirere laboratorieundersøkelser.

2.       Ambulansetjenesten bruker HP Link for å slå opp i pasientjournaler.

3.       Sykehus utenfor HP (per 01.05.24 kun HNT) bruker HP Link for å slå opp i St Olav-journaler, og henvise til bildediagnostiske undersøkelser der.

Utfordringen oppstår dersom en og samme person innehar flere av rollene nevnt over, slik at man har behov for ulike tilganger i de ulike rollene. Innenfor Helseplattformen kan samme person inneha flere ulike roller, men utenfor, i HP Link, kan man i utgangspunktet bare ha EN rolle. Eller det vil si, man kan gjerne ha samme rolle flere steder (for eksempel allmennlege som jobber på flere ulike legekontor), men man kan ikke ha flere roller med motstridende tilgangsbehov og arbeidsflater. For eksempel skal en ambulansesjåfør ha tilgang til å lese pasientjournaler, men ikke til å ta blodprøver, mens en helsesekretær skal ha det omvendt.

Bruksformål 3 nevnt over kommer til å forsvinne når HNT også tar i bruk Helseplattformen, og dette vil løse problemet for eksempel for leger som både jobber i ulike roller på sykehus og på legekontor (formål 1 vs formål 3).

Men utfordringen med overlapp mellom formål 1 og 2 kommer til å bestå, og dette ser vi dessverre ingen fullgod løsning på enda. Inntil videre vurder vi som følger:

 • På kort sikt: Her må vi tenke pragmatisk og prioritere den HP Link-rollen som er viktigst. For eksempel dersom man har sin hovedansettelse på legekontoret bør denne tilgangen prioriteres, og oppgavene på ambulansen bør fortrinnsvis løses på annet vis, for eksempel at journaloppslag gjøres av ambulansekollega som har rett HP Link-tilgang. Og omvendt, dersom hovedansettelsen er på ambulansetjenesten, så bør denne tilgangen prioriteres, hvis det lar seg gjøre at en kollega på legekontoret logger seg på når det for eksempel trengs å dokumentere prøvetaking og ta ut etiketter. Det er ikke optimalt, men det er dessverre den eneste mulige løsningen vi ser på kort sikt.
 • På litt lengre sikt: Vi undersøker muligheten for å opprette en ny «rolle» i HP Link, som heter «legekontor OG ambulansetjeneste», altså en kombinert rolle, som kan inneholde alle tilganger og arbeidsflater i ett. Dette for å omgå problemet at man bare kan ha EN rolle, slik at vi prøver å lage en slik kombinert-rolle (som altså egentlig er to roller). Vi vet ikke enda om vi får det til, og det kommer trolig til å ta noen måneder å få dette utredet.
 • På lang sikt: Vi ønsker å bestille en endring i selve systemet, slik at HP Link tillater at samme person kan ha flere ulike roller med ulike innstillinger, slik man kan i HP.

Vi ber om at de som er berørt av dette tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en best mulig løsning for hvert enkelt tilfelle.

Krav til operativsystem og nettleser

Operativsystem: PC’ene som skal bruke HP Link må ha Windows 10 eller nyere. Mac/iOS støttes foreløpig ikke. Eldre versjoner av Windows kan gi problemer med utskriftsinnstillinger.

Nettleser: HP Link brukes via vanlig nettleser. Man kan bruke enten Microsoft Edge eller Google Chrome.

Mozilla Firefox, Microsoft Explorer og Opera støttes foreløpig ikke.

Pålogging og automatisk utlogging

Her skiller vi mellom «sertifikatet» og «HP Link-økten».

Sertifikatet er det man får når man har autentisert seg med for eksempel BankID eller BuyPass (for å bekrefte at du er du). Dette varer  opptil 10 timer dersom man bruker kontor-spesifikke påloggingslenker. Etter dette, eller dersom man lukker hele nettleseren som man hadde HP Link åpent i, eller logger på en annen PC, må man autentisere seg på nytt.  Vi samarbeider med EPJ-leverandørene om å få på pass Single Sign-On (SSO)-system for HP Link. Med SSO vil HP Link «arve» sertifikatet fra EPJ-systemet, slik at påloggingen varer like lenge som den man har i EPJ.

HP-link-økten er selve sesjonen man har åpen i HP Link, for eksempel at man er inne på en pasient og rekvirerer. HP Link-økten varer i inntil 30 minutter ved inaktivitet. Etter dette må man starte ny HP Link-økt. Vi vil gjøre oppmerksom på at de gangene man ser et varsel om at «HP Link-økten er avsluttet», etterfulgt av «du har ikke tilgang til denne siden», så betyr ikke det at sertifikatet (BankID / BuyPass) ditt er utløpt, bare økten. Når disse skjermbildene dukker opp og man ønsker å fortsette å bruke HP Link bør man starte en ny HP Link-økt på vanlig måte, det vil si:

 1. Starte HP Link fra journalsystem dersom man bruker integrert løsning, eller
 2. Klikke på HP Link skrivebordssnarvei dersom man bruker frittstående løsning

Det kan være en fordel å IKKE lukke hele nettleseren som man har HP Link i før man gjør dette, da dette på noen PC’er kan føre til at sertifikatet avsluttes, og man må autentisere seg (BuyPass/BankID) på nytt.

Påloggingsproblemer: hva gjør jeg?

Påloggingsproblemer kan ha mange årsaker, og vi anbefaler derfor at man først forsøker følgende:

 1. Dersom du prøvde å åpne HP Link gjennom EPJ, forsøk å åpne HP Link som frittstående løsning. Det gjør du ved å gå inn på nettsiden www.hplink.no (den siden du er inne på nå) og klikk på «Logg inn» midt på menylinjen øverst.
 2. Dersom dette ikke løser problemet: Prøv en annen nettleser. Dersom første påloggingsforsøk var i Chrome, åpne www.hplink.no i Edge, og klikk på «Logg inn» på menyen øverst. Eller omvendt, dersom første forsøk var i Edge, prøv Chrome.
 3. Velg en annen elektronisk ID ved pålogging. Dersom du pleier å bruke Smartkort eller Commfides, prøv ID-porten.

Merk at nettleseren kan «huske» feil ved pålogging, så det er viktig å lukke alle vinduer av nettleseren mellom påloggingsforsøkene, eller bruke annen nettleser.

Feil som «huskes» fra tidligere pålogging kan for eksempel se slik ut: 

Vi ønsker å varsles raskt om problemer knyttet til pålogging. Ta gjerne skjermdump og send denne og en beskrivelse til [email protected] og/eller ring 481 57 680 eller din primærkontakt (se «Om oss»).

Nei, systemet tillater per nå kun å ha EN pasient åpen av gangen.

I løpet av april-24 har vi mottatt tilbakemeldinger fra noen legekontor (ca 15) om at HP Link noen ganger kan henge seg opp ved analysesøk. Feilen opptrer når man klikker på «preferanseliste» eller søker i søkefeltet (se venstre skjermdump under). Etter dette er det meningen at analysetreff/analyselister skal lastes inn, men for de som opplever feilen slutter aldri innlastingshjulet å spinne (se skjermdump under). Merk at dette ikke bare handler om at innlastingen er treg, men at den aldri blir ferdig.

Etter omfattende feilsøk tror vi at vi nå har identifisert at feilen er knyttet til måten datatrafikken styres til HP Link på ved de berørte kontorene, via Norsk helsenett eller via åpent internett. I samråd med Norsk helsenett tilbyr vi nå en oppskrift for å styre HP Link datatrafikk mot det åpne endepunktet. I vedlagt PDF finner dere en trinn-for-trinn fremgangsmåte for å endre det lokale oppsettet.

HP Link – endring av script – v1.1

Dette kan iverksettes av legekontoret selv, eller med hjelp fra lokal IT-tjeneste ved legekontoret. Dersom man har spørsmål kan Norsk helsenett kontaktes på 24 20 00 00.

Norsk helsenett har bedt HP Link-teamet registrere hvilke legekontor som iverksetter denne endringen, slik de kan organisere tilbakerulling når rotårsaken er identifisert og rettet. Det er derfor fint om dere svarer på eposten dere mottok fra HP Link-teamet (eller til deres primærkontakt) dersom dere iverksetter endring, og også angir om feilen ble løst eller ikke.

Takk for hjelpen og tålmodigheten.

HP Link integrert i EPJ, status per 01. mai 2024

Pridok

Pridok har utviklet enveis integrasjon i HP Link: Dette gjør at man kan åpne HP Link fra Pridok uten å søke opp pasienten på nytt. Pridok har foreløpig ikke laget integrasjon den andre veien, og kan ikke motta rekvisisjonskvittering tilbake fra HP Link. Pridok vil jobbe med dette andre kvartal 2024. Når Pridok blir i stand til å ta imot rekvisisjonsmeldinger fra HP Link vil det også bli mulig å etablere tilleggsfunksjonalitet som autotakster og lokalprøvebestillinger og kø-funksjonalitet i Pridok.

Ta kontakt med Pridok for oppdatert status vedrørende denne utviklingen.

WebMed

WebMed har laget toveis integrasjon for HP Link. Dette inkluderer Single SignOn, direkte pasientoppslag i HP Link, rekvisisjonskvittering til journal, køfunksjonalitet, lokalprøvebestillinger og autotakster.

Hvordan ta i bruk integrert HP Link i WebMed:

 • A. Legekontoret bestiller tilgang for alle ansatte som skal bruke HP Link (se «Bestill tilgang» øverst på denne siden)
 • B. Legekontoret avtaler med laboratoriet når det passer med opplæringsbesøk på legekontoret (se «Om oss» øverst på denne siden, for kontaktinfo).
 • C. Legekontoret laster ned WebMed versjon 32, eller nyere.
 • D. Legekontoret tester at man kommer inn på påloggingslenken som er laget for det aktuelle legekontoret, se «Lokal brannmurtest» under.
 • E. Legekontorets WebMed-administratorbruker utfører trinn 1 i WebMeds veileder: Aktivere HP Link i WebMed. Under punkt 1c i veilederen, sett inn ID’en for ditt legekontor, fra «Lokal kodeliste for integrert oppsett» under.
 • F. Praktisk bruk av integrert HP Link i WebMed er beskrevet under punkt 2 i veilederen.

Dersom du ikke finner ditt legekontor på listen under D) eller E), kontakt HP Link (se «Om oss»).

CGM

CGM har laget toveis integrasjon for HP Link. Dette inkluderer direkte pasientoppslag i HP Link, rekvisisjonskvittering til journal, autotakst 701A og køfunksjonalitet. Integrasjonen inkluderer foreløpig IKKE Single SignOn (dette krever HelseID). Den inkluderer heller ikke bestilling og autotakster for lokalprøver.

Hvordan ta i bruk integrert HP Link i CGM:

 • A. Legekontoret bestiller tilgang for alle ansatte som skal bruke HP Link (se «Bestill tilgang» øverst på denne siden)
 • B. Legekontoret avtaler med laboratoriet når det passer med opplæringsbesøk på legekontoret (se «Om oss» øverst på denne siden, for kontaktinfo).
 • C. Legekontoret laster ned CGM versjon 139, eller nyere.
 • D. Legekontoret tester at man kommer inn på påloggingslenken som er laget for det aktuelle legekontoret, se «Lokal brannmurtest» under.
 • E. Legekontorets CGM-administratorbruker (evt HP Links opplæringsrepresentant) følger trinn 1-15 i veilederen Forberedelse til bruk av HP Link i CGM Journal. Under punkt 5 i veilederen, sett inn ID’en for ditt legekontor, fra «Lokal kodeliste for integrert oppsett» under.
 • F. Alle ansatte ved legekontoret følger trinn 16-21 i samme veileder, for å få opp HP Link på sin arbeidsflate
 • G. Praktisk bruk av integrert HP Link i CGM er beskrevet i egen veileder: Praktisk bruk av HP Link i CGM Journal versjon 139

Dersom du ikke finner ditt legekontor på listen under D) kontakt HP Link (se «Om oss»).

PS: Integrert HP Link er foreløpig ikke tilgjengelig for legekontor i CGM Hosting (Røyrvik, Lierne, Robrygga, Snåsa, Inderøy og Rindal). HP Link vil bli tilgjengelig i CGM Medical Cloud, CGMs nye skyløsning. Alle CGMs eksisterende kunder i CGM Hosting vil flyttes over til CGM Medical Cloud over nyttår. CGM vil koordinere dette direkte med det enkelte legekontor. Status januar 2024: CGM sier at de ligger noe etter det opprinnelige tidsskjemaet, men at de nevnte hosting-kontorene vil få integrert HP link tilgjengelig i andre kvartal 2024.

Hove Total

Hove Total har laget toveis integrasjon for HP Link. Dette inkluderer Single SignOn, direkte pasientoppslag i HP Link, og rekvisisjonskvittering til journal. Integrasjonen inkluderer foreløpig IKKE autotakster, køfunksjonalitet eller lokalprøvebestillinger. For oppdatert status vedrørende disse funksjonene og eventuelt utviklingsløp, kontakt Hove Total.

Hvordan ta i bruk integrert HP Link i Hove Total:

 • A. Legekontoret bestiller tilgang for alle ansatte som skal bruke HP Link (se «Bestill tilgang» øverst på denne siden)
 • B. Legekontoret avtaler med laboratoriet når det passer med opplæringsbesøk på legekontoret (se «Om oss» øverst på denne siden, for kontaktinfo).
 • C. Legekontoret tar kontakt med Hove Total support på 21 93 19 00 eller [email protected] for å få aktivert integrasjonen til HP Link. Ditt legekontors ID-nummer må oppgis til Hove Total support. Se «Lokal kodeliste for integrert oppsett» lenger ned på denne siden.
 • D. Legekontoret tester at man kommer inn på påloggingslenken som er laget for det aktuelle legekontoret, se «Lokal brannmurtest» lenger ned på denne siden.
 • E. Praktisk bruk av integrert HP Link i Hove Total er beskrevet her: https://help.patientsky.com/lab-modulet/eksterne-leverandorer/hp-link.

Labmodulen generelt i Hove Total er beskrevet her: https://help.patientsky.com/lab-modulet

Dersom du ikke finner ditt legekontor på listen under C) eller D), kontakt HP Link (se «Om oss»).

Infodoc

Infodoc jobber med å lage en toveis integrasjon for HP Link. Dette vil inkludere Single SignOn, direkte pasientoppslag i HP Link, og rekvisisjonskvittering til journal. Integrasjonen vil foreløpig IKKE inkludere autotakster, køfunksjonalitet eller lokalprøvebestillinger.

Integrasjonen er for tiden under pilotering. For oppdatert status, kontakt Infodoc.

HP Link integrert i EPJ, lokale forberedelser

Følgende lenker kan benyttes for å få bekreftet at ditt legekontor kan logge på HP Link uten å forhindres av lokal brannmur.

Lenken skal ta deg til et autentiseringsvindu (BuyPass/BankID). Hvis du har fått tilgang til HP Link kan du også logge på frittstående løsning (ikke-integrert i EPJ) herfra.

 

LegekontorPåloggingslenke
Agdenes Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001156
Aukra Kommune Helsehttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001160
Auna Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001161
Aure Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001162
Averøy Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001163
Bakklandet Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001164
Bindal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001421
Blindheim Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001169
Borgund Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800097604
Brattvåg Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002050
Bryggen Medisinske Senterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800087469
Byneset Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800098045
Byåsen Legesenter A/Shttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001173
Charlottenlund Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001174
Dalgård Legesenter    Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800090027
Din Doktorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001177
Din Reisevaksinehttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800137411
Daaeskogen Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800080361
Edda Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001179
Eide Legesenter (Hustadvika legetjeneste)https://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001185
Elvebredden Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001176
Fannrem Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001182
Flatanger Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001320
Flatåsen Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001183
Fokus Legesenter (Saupstad)https://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001268
Frei Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800089139
Frosta Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001186
Fræna legekontor (Hustadvika legetjeneste)https://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001185
Frøya Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001187
Fyrgata Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002748
Gildheim Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800106321
Giske Kommunale Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800147762
Gjemnes Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001312
Gløshaugen Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800090038
Granåsen Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800101707
Grong Helsesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001190
Hallset Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001191
Halsa Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001313
Haramsøy Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001192
Hareid Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001193
Havstein Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001194
Hegra Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800085157
Heimdal Medisinske Senterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001196
Hemne Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001303
Herøy Legesenter Møre Og Romsdalhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001197
Hitra Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001198
Holtålen Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800075864
Hommelvik Legekontor Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001199
Hornindal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002886
Hudlege Moserhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800096026
Høvdinggården Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800091315
Høylandet Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800094454
Idungården Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001200
Ila Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001201
Inderøy Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800099504
Indre Fosen Legetjenestehttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001260
Jan Magne Remøy – Fosnavåg Helsehushttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800144116
Jomarka Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800106807
Kalvskinnet Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001202
Kipervika Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001306
Kirkebakken Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800100740
Kirkegata Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002190
Klæbu Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800086527
Kommunelegekontoret i Sulahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001207
Kongens Plass Medisinske Senterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800094391
Kremmergården Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800146356
Kvam Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001211
Lade Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001332
Leangen Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800098067
Legekontoret Fem Faste Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001424
Legekontoret I Selbuhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800094549
Legekontoret Molde Bryggehttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001216
Legesenteret i Rindalhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800097498
Legesenteret Moldehttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001219
Leka Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001223
Lierne Kommune Legetjenestenhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002026
Lundamo Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001227
Malm Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001672
Mathesongården Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800086113
Medicalis Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800123385
Medisyd A/Shttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001195
Meldal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001231
Melhus Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001232
Meråker Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001233
Midsund Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001234
Midt Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800104432
Midtbyen Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001235
Midtre Gauldal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001236
Moa Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001237
Moan Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800114449
Moholt Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800100834
Munkholmen Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800096881
Myrvåg Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800071743
Møllenberg Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001239
Namdalseid Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001242
Namsen Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800085081
Namsskogan Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002202
Nardosletta Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001675
Nesset Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001245
Nidaros Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800070988
Nidelven Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001225
Nordlandet Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001248
Nordmøre ØNH Helix AShttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800080496
Nærøysund Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001244
Oppdal Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002747
Orkanger Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001750
Orkdal Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800071003
Os Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002020
Osen Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800140833
Overhalla Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001906
Persaunet Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002291
Ranheim Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001256
Rauma Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800085066
Rennebu Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001258
Ringve Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800086552
Risvollan Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001261
Robrygga Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001262
Røros Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002782
Røstad Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800116052
Røyrvik Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001266
Saksvik Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001267
Sande legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001213
Sandøy Kommunelegekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800070955
Sannan Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800114353
Sentrum Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001270
Sjøsia Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001249
Sjøsiden Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001425
Skatval Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800082010
Skaun Legekontor Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002344
Skodje Helsesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001273
Skåla Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001271
Smøla Helsesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001274
Snåsa Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001275
Stekke Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001280
Stjørdal Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002016
Stordal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001309
Stranda Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001308
Strinda Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002893
Sundgata Helsesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800179151
Sunndal Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800096939
Sunndal Medisinske Senter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001282
Surnadal Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002714
Sykkylven Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001283
Sørbyen Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002715
Tangen Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002008
Tillertorget Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001265
Tingvoll Legesenter Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800050099
Torget Legekontor Stjørdal Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800002131
Triangel Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800070960
Tydal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800085430
Ulstein Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001287
Valentinlyst Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001315
Valldal Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001247
Vanylven Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001289
Vatne Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001290
Verdalsklinikkenhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001291
Verdalsøra Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800132224
Vestnes Kommune Legesenterethttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001292
Vika Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001293
Vikhammer Legekontor Dahttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001294
Volda Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001295
Vågen Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001288
William Lossiushttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800080494
Ørland/Bjugn Legetjenestehttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001251
Ørmelen Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001252
Ørskog Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001209
Ørsta Helsesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001220
Østre Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800149554
Øya Legesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800139451
Åfjord Legetjenestehttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001155
Ålesund Hudlegesenterhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800109201
Ålesund Legesenter Ashttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001158
Ålesund lungeklinikkhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800114723
Åsen Legekontorhttps://hlid-iam.helseplattformen.no/naticare/sps/epicCarePortal/saml20/logininitial?PartnerId=https://epiccarelink.helseplattformen.no/STH/default.aspx&RelayState=DepartmentID:8800001159
Lokal kodeliste for integrert oppsett

Når ditt EPJ er klart for å benytte HP Link integrert, må lokal EPJ-admin å legge inn riktig kode for legekontoret. Disse finner man her:

 • Agdenes Legekontor: 8800001156
 • Aukra Kommune Helse: 8800001160
 • Auna Legesenter: 8800001161
 • Aure Legekontor: 8800001162
 • Averøy Legesenter: 8800001163
 • Bakklandet Legekontor: 8800001164
 • Bindal Legekontor: 8800001421
 • Blindheim Legesenter: 8800001169
 • Borgund Legekontor: 8800097604
 • Brattvåg Legekontor: 8800002050
 • Bryggen Medisinske Senter: 8800087469
 • Byneset Legekontor: 8800098045
 • Byåsen Legesenter: 8800001173
 • Charlottenlund Legesenter: 8800001174
 • Dalgård Legesenter: 8800090027
 • Din Doktor: 8800001177
 • Din Reisevaksine: 8800137411
 • Daaeskogen Legesenter: 8800080361
 • Edda Legesenter: 8800001179
 • Eide Legesenter (Hustadvika legetjeneste): 8800001185
 • Elvebredden Legekontor: 8800001176
 • Fannrem Legesenter: 8800001182
 • Flatanger Legekontor: 8800001320
 • Flatåsen Legesenter: 8800001183
 • Fokus Legesenter (Saupstad): 8800001268
 • Frei Legesenter: 8800089139
 • Frosta Legekontor: 8800001186
 • Fræna legekontor (Hustadvika legetjeneste): 8800001185
 • Frøya Legekontor: 8800001187
 • Fyrgata Legekontor: 8800002748
 • Gildheim Legesenter: 8800106321
 • Giske Kommunale Legesenter: 8800147762
 • Gjemnes Legesenter: 8800001312
 • Gløshaugen Legesenter: 8800090038
 • Granåsen Legesenter: 8800101707
 • Grong Helsesenter: 8800001190
 • Hallset Legesenter: 8800001191
 • Halsa Legekontor: 8800001313
 • Haramsøy Legekontor: 8800001192
 • Hareid Legesenter: 8800001193
 • Havstein Legesenter: 8800001194
 • Hegra Legekontor: 8800085157
 • Heimdal Medisinske Senter: 8800001196
 • Hemne Legesenter: 8800001303
 • Herøy Legesenter Møre og Romsdal: 8800001197
 • Hitra Legekontor: 8800001198
 • Holtålen Legekontor: 8800075864
 • Hommelvik Legekontor: 8800001199
 • Hornindal Legekontor: 8800002886
 • Hudlege Moser: 8800096026
 • Høvdinggården Legekontor: 8800091315
 • Høylandet Legekontor: 8800094454
 • Idungården Legesenter: 8800001200
 • Ila Legesenter: 8800001201
 • Inderøy Legesenter: 8800099504
 • Indre Fosen Legetjeneste: 8800001260
 • Jan Magne Remøy – Fosnavåg Helsehus: 8800144116
 • Jomarka Legesenter: 8800106807
 • Kalvskinnet Legesenter: 8800001202
 • Kipervika Legesenter: 8800001306
 • Kirkebakken Legesenter: 8800100740
 • Kirkegata Legesenter: 8800002190
 • Klæbu Legesenter: 8800086527
 • Kommunelegekontoret i Sula: 8800001207
 • Kongens Plass Medisinske Senter: 8800094391
 • Kremmergården Legesenter: 8800146356
 • Kvam Legesenter: 8800001211
 • Lade Legesenter: 8800001332
 • Leangen Legesenter: 8800098067
 • Legekontoret Fem Faste: 8800001424
 • Legekontoret I Selbu: 8800094549
 • Legekontoret Molde Brygge: 8800001216
 • Legesenteret i Rindal: 8800097498
 • Legesenteret Molde: 8800001219
 • Leka Legekontor: 8800001223
 • Lierne Kommune Legetjenesten: 8800002026
 • Lundamo Legesenter: 8800001227
 • Malm Legekontor: 8800001672
 • Mathesongården Legesenter: 8800086113
 • Medicalis Legesenter: 8800123385
 • Medisyd A/S: 8800001195
 • Meldal Legekontor: 8800001231
 • Melhus Legesenter: 8800001232
 • Meråker Legekontor: 8800001233
 • Midsund Legekontor: 8800001234
 • Midt Legesenter: 8800104432
 • Midtbyen Legesenter: 8800001235
 • Midtre Gauldal Legekontor: 8800001236
 • Moa Legesenter: 8800001237
 • Moan Legesenter: 8800114449
 • Moholt Legesenter: 8800100834
 • Munkholmen Legesenter: 8800096881
 • Myrvåg Legesenter: 8800071743
 • Møllenberg Legesenter: 8800001239
 • Namdalseid Legekontor: 8800001242
 • Namsen Legesenter: 8800085081
 • Namsskogan Legekontor: 8800002202
 • Nardosletta Legesenter : 8800001675
 • Nesset Legekontor: 8800001245
 • Nidaros Legekontor: 8800070988
 • Nidelven Legesenter: 8800001225
 • Nordlandet Legesenter: 8800001248
 • Nordmøre ØNH Helix: 8800080496
 • Nærøysund Legekontor: 8800001244
 • Oppdal Legesenter: 8800002747
 • Orkanger Legesenter: 8800001750
 • Orkdal Legesenter: 8800071003
 • Os Legekontor: 8800002020
 • Osen Legekontor: 8800140833
 • Overhalla Legekontor: 8800001906
 • Persaunet Legesenter: 8800002291
 • Ranheim Legesenter: 8800001256
 • Rauma Legesenter: 8800085066
 • Rennebu Legekontor: 8800001258
 • Rindal Legekontor: 8800097498
 • Ringve Legesenter: 8800086552
 • Risvollan Legesenter: 8800001261
 • Robrygga Legekontor: 8800001262
 • Røros Legesenter: 8800002782
 • Røstad Legesenter: 8800116052
 • Røyrvik Legekontor: 8800001266
 • Saksvik Legekontor: 8800001267
 • Sande legesenter: 8800001213
 • Sandøy Kommunelegekontor: 8800070955
 • Sannan Legesenter As: 8800114353
 • Sentrum Legesenter: 8800001270
 • Sjøsia Legekontor: 8800001249
 • Sjøsiden Legesenter: 8800001425
 • Skatval Legekontor: 8800082010
 • Skaun Legekontor: 8800002344
 • Skodje Helsesenter: 8800001273
 • Skåla Legekontor: 8800001271
 • Smøla Helsesenter: 8800001274
 • Snåsa Legekontor: 8800001275
 • Stekke Legesenter: 8800001280
 • Stjørdal Legesenter: 8800002016
 • Stordal Legekontor: 8800001309
 • Stranda Legekontor: 8800001308
 • Strinda Legesenter: 8800002893
 • Sundgata Helsesenter: 8800179151
 • Sunndal Legesenter: 8800096939
 • Sunndal Medisinske Senter: 8800001282
 • Surnadal Legesenter Da : 8800002714
 • Sykkylven Legesenter: 8800001283
 • Sørbyen Legesenter: 8800002715
 • Tangen Legekontor: 8800002008
 • Tillertorget Legesenter: 8800001265
 • Tingvoll Legesenter: 8800050099
 • Torget Legekontor Stjørdal: 8800002131
 • Triangel Legesenter: 8800070960
 • Tydal Legekontor: 8800085430
 • Ulstein Legesenter: 8800001287
 • Valentinlyst Legesenter: 8800001315
 • Valldal Legekontor: 8800001247
 • Vanylven Legesenter: 8800001289
 • Vatne Legekontor: 8800001290
 • Verdalsklinikken: 8800001291
 • Verdalsøra Legesenter: 8800132224
 • Vestnes Kommune Legesenteret: 8800001292
 • Vika Legesenter: 8800001293
 • Vikhammer Legekontor: 8800001294
 • Volda Legesenter: 8800001295
 • Vågen Legesenter: 8800001288
 • William Lossius: 8800080494
 • Ørland/Bjugn Legetjeneste: 8800001251
 • Ørmelen Legesenter: 8800001252
 • Ørskog Legekontor: 8800001209
 • Ørsta Helsesenter: 8800001220
 • Østre Legesenter: 8800149554
 • Øya Legesenter: 8800139451
 • Åfjord Legetjeneste: 8800001155
 • Ålesund Hudlegesenter: 8800109201
 • Ålesund Legesenter: 8800001158
 • Ålesund lungeklinikk: 8800114723
 • Åsen Legekontor: 8800001159

Ta kontakt med HP Link-teamet (se «om oss») dersom du ikke finner ditt legekontor på listen.

Åpninger for URL

Før en går i gang med HP Link på legekontorene, må følgende URL’er være åpen fra Klient/Citrix miljø(Terminalserver):

 • https://hlid-iam.helseplattformen.no/
 • https://epiccarelink.helseplattformen.no/
 • https://hsw-ext.helseplattformen.no
 • https://certauth-iam.helseplattformen.no

For journalsystemer som har lokale installasjoner, må denne URL’en i tillegg åpnes:

 • https://ws.helseplattformen.no/HP.Link

Breddingsteam må også melde inn IP-adresse til legekontor for lokale installasjoner.

Inne i selve rekvireringsløsningen kan det også ligge lenker/URL til eksterne laboratorier, for eksempel for å finne rekvisisjonsskjema. Det kan være greit å forhøre seg med lokal IT om at disse URLene er «hvitelistet» og kan åpnes. En oversikt over de aktuelle adressene ligger her: 240321Lenker_til_eksterne_laboratorier

Rekvirering

Lokale undersøkelser

Hvert legekontor kan få tilpasset sin egen undermeny av lokale analyser (som CRP og INR) og andre undersøkelser (som temp, blodtrykk og EKG), slik at disse blir bestillbare gjennom HP Link. For å sette opp ditt kontors meny, last ned og fyll ut excelfil eller PDF her. Send deretter filen eller utfylt skjema til din primærkontakt (se «om oss«).

Når de lokale undersøkelsene er lagt inn i HP Link kan de bestilles av lege eller medarbeider på samme måte som øvrige laboratorieanalyser i HP Link. Det vil komme ut egne etiketter for disse undersøkelsene, med én etikett per prøvemateriale + egen etikett for SR og INR. Se bilde under. Se også egen video om dette under Opplæring.

EPJ-leverandørene arbeider også for å få de lokale bestillingene i HP Link til å opprette de samme undersøkelsene (og de tilhørende takstene) i legekontorets journalsystem. Oppskrift for dette vil legges ut her når det er klart, foreløpig gjelder det kun WebMed:

Lab-pakker, oversikt

Her kan du laste ned et informasjonshefte med oversikt over lab-pakkene i HP Link.

Mange av pakkene tar utgangspunkt i NOKLUS‘ anbefalte analyser ved ulike kliniske problemstillinger. Andre pakker er basert på andre nasjonale eller lokale veiledere. En oversikt over kildene pakkene her hentet fra kan lastes ned som PDF her.

Vi kan sette opp flere pakker ved behov. Pakkene er felles for alle brukere av HP Link. Endringsønsker kan meldes inn via skjema.

Kan man lage egne lab-pakker?

Det er ikke mulig for legekontoret selv å redigere pakker og innholdet i dem. Pakkene opprettes av HP Link support-teamet, og blir gjort tilgjengelige for alle legekontor. Men det kan jo hende at den pakken du ønsker også kan være aktuell for flere? Om du ser en pakke som mangler er det fint om du fyller ut skjema under «Support» og skriver inn hva slags pakke som ønskes og til hvilket formål.

Dersom pakken kun handler om lokale preferanser ved ett kontor og er mindre aktuell for andre å søke opp, kan vi sette visningsnavn til «legekontorpakke 1», «legekontorpakke 2» osv.

Overlappende analyser ved pakkebestilling

Ved bestilling av flere pakker og analyser, kan det oppstå overlappende analyser, for eksempel at man velger både «diabetes årskontroll» og «hypertensjon årskontroll», og kreatinin inngår i begge.

Dersom man prøver å signere en forordning som inneholder to eller flere av samme analyse vil det komme et varsel om dette. Bruker kan da velge å gå tilbake og slette duplikat, eller gå videre med signering (for eksempel fordi de to analysene er planlagt tatt til ulikt tidspunkt)

En måte å unngå slike duplikater på er å ikke bestille flere pakker på en gang, men heller ta utgangspunkt i EN pakke og supplere med enkeltanalyser.

En annen måte å unngå duplikater på er å bruke «kopier forrige rekvisisjon». Se dette beskrevet i nyhetsbrevet fra mars 2024.

Kan man gjenta en tidligere rekvisisjon?

Ja, fra mars 2024 er dette mulig. Se funksjonaliteten beskrevet i nyhetbrevet fra mars 2024.

Kan man legge inn prøver som skal tas flere ganger?

Ja, det er mulig å legge inn en såkalt «serie-forordning». Men dette må settes opp for hver enkelt analyse som bestilles, og er kanskje derfor mer aktuelt for enkeltanalyser.

Man går fram som følger: Når en forordning er lagt inn (før signering) klikker man på selve analysenavnet, slik at man kommer inn i redigeringsvinduet. Der velges Status: «Serie». I feltet «Intervall» kan man skrive i fritekst for eksempel «hvert kvartal», og under «antall», skriver man hvor mange ganger analysen skal gjentas. (Fungerer som en reitererbar resept, som man bruker opp etter hvert).

Se også egen video om dette under «Opplæring»

Kopimottaker

For å legge til kopimottaker velges «analysen» som heter «kopimottaker», der man kan skrive inn hvem som skal ha kopi av svaret. Det vil komme ut en ekstra etikett tilhørende denne «analysen». Denne etiketten legger kan legekontoret legge sammen med prøvene som sendes til lab, som en oppgavepåminner til laboratoriet om å legge inn kopimottakeren.

Merk at dersom hensikten med å hekte på en kopimottaker kun handler om å gjøre prøvesvaret tilgjengelig (men ikke generere noe varsel i innkurv) trenger man IKKE sende kopi til mottakere som jobber ved sykehus eller i kommuner som bruker Helseplattformen. For disse vil prøvesvarene som genereres fra allmennpraksis uansett ligge tilgjengelig. Men dersom man ønsker å generere et varsel i en innkurv hos en behandler i Helseplattformen, eller sende kopi til noen som ikke bruker Helseplattformen, kan «kopimottaker»-analysen benyttes.

Sletting av analyse

Sletting av analyse kan gjøres før prøve er mottatt på sykehusets laboratorie. Velg aktuell analyse i forordningsgjennomgang og velg «avbryt forordning». Forordningen vil etter dette være merket som seponert.

Kan man tilleggsrekvirere / etterbestille på en sendt prøve?

Dersom man har lagt inn bestilling og prøven ikke er tatt enda, kan kan man fortsette å legge til analyser man ønsker at skal tas.

Men dersom prøven er tatt, er det ikke lenger mulig å etterbestille på denne prøven elektronisk. I disse tilfellene må man ringe utførende lab for etterbestilling, slik som tidligere.

Prøvetaking

Pasientliste / prøvetakingsliste

Fra 16/6-23 er det kommet et nytt element i menyen i HP Link: Pasientliste

Her finnes en oversikt over hvilke pasienter som har åpne forordninger liggende inne. Pasientlister er delt i to visninger:

 • HP-Link Prøvetakingsliste (dagens)
  viser deg pasienter hvor forordningen har forventet prøvetakingsdato i dag eller serieforordning som er registrert i dag.
 • HP Link Prøvetakingsliste (Fremtidig/Ikke tatt)
  viser alle pasienter som registrert forordning hvor prøven ikke er tatt og den ikke vises på visningen HP-Prøvetakingsliste (Dagens)

Se video under «Opplæring» for hvordan bruke denne funksjonen.

 

Ulempen med pasientlisten er at den IKKE viser det som foreligger av bestillinger UTENFOR HP Link, for eksempel lokale prøver, eller bestillinger til andre laboratorier. Erfaringsmessig kan det derfor være hensiktsmessig at prøvetakingslisten genereres i selve journalsystemet, og samler alle bestillinger fra ulike labsystem og lokale prøver, slik at disse kan samles i en felles prøvetakingsliste. Flere journalsystem kommer til å få dette på plass i løpet av 2023/tidlig 2024.

Prøver som ønskes tatt på sykehus

Hvis en prøve skal tas på en prøvetakingspoliklinkk på sykehus, er det viktig at trinnet «Opprett prøve» er gjennomført. Send gjerne med pasienten etiketter også, som en bekreftelse på bestillingen. Men det viktigste er at man har fullført opprettelsen av prøvene (trinnet før etikett-utskrift). Dersom man allerede har dokumentert at prøven er tatt i HP Link (for eksempel dersom man har prøvd å stikke, men ikke lyktes) går det også fint. Sykehuspoliklinikken vil uansett kunne oppdatere prøvetakingstidspunkt i systemet, når de tar prøvene. Si gjerne fra til pasienten om å at hen må si til prøvetaker på sykehuset at «prøvene er bestilt i HP Link», da dette hjelper prøvetaker å lete etter bestillingen på rett sted. 

Se egen video om dette under fliken «Opplæring».

Feilmelding: "Alle forordninger må være fra gjeldende rekvirent"?
Hvorfor har noen etiketter en svart strek på høyre side?

Den svarte streken er for automatisk sortering på automasjonslinjen ved St. Olav. Den har ingen praktisk betydning for primærhelsetjenesten.

Hvordan vet jeg hvilken lab prøven skal sendes til?

Hvor prøven skal sendes avgjøres av hvor prøvetakingen finner sted, og hvilken analyse det er. Regler i systemet setter riktig destinasjon på selve etiketten, i form av en bokstavkode, se bilde.

Kodene betyr følgende:

 • N = Namsos
 • L = Levanger
 • T = Trondheim
 • F = Farmakologisk avd (også Trondheim)
 • P = Østmarka psykiatri (også Trondheim)
 • R = Røros
 • O = Orkdal
 • K = Kristiansund
 • M = Molde
 • A = Ålesund
 • V = Volda
 • X = Sendeprøve ut av regionen
 • U = Undersøkelser lokalt ved legekontoret (Senkning, urinstiks, EKG etc). Skal ikke sendes noe sted.

Dersom man skulle komme i skade for å sende prøven til feil lab går det også bra, laboratoriet finner en løsning, og utfører eller videresender analysen.

Resultatvisning i HP Link (tilgang til sykehusenes prøvesvarsoversikt)

Fra april 2024 kan legekontor som ønsker det gjennom HP Link få lesetilgang til prøvesvarshistorikk (laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk)  i Helse Midt-Norges sykehusjournaler. For mer informasjon om denne funksjonen («Resultatgjennomgang») og hvordan man får tilgang den, se vårt HP Link nyhetsbrev nyhetsbrev for april 2024.

Det er viktig å være klar over følgende:

 1. Tilgang til «Resultatgjennomgang» krever at man går inn i HP Link via pasientens journal ved legekontoret. Per april 2024 betyr dette at funksjonen kun kan slås på dersom kontoret bruker et av disse journalsystemene:
  • CGM Journal
  • WebMed
  • Pridok
  • Eg Pasientsky (Hove Total)
 2. For legekontor som slår PÅ resultatgjennomgang i HP Link, slår man samtidig AV pasientsøk i HP Link, av samme grunn som over. Dette betyr at man ikke kan gjøre fritt pasientsøk direkte fra HP Link; pasienten må først søkes opp i journalsystemet, og HP Link må åpnes derfra.
 3. Aktivering av «Resultatgjennomgang» ved et legekontor slår på visningen (en ekstra fane vil bli synlig), men ikke innholdet (selve prøvesvarene).
 4. Innholdet slås først på når en ansatt ved legekontoret dokumenterer at den enkelte pasienten har gitt sitt samtykke til det. Fremgangsmåten for dette er forklart i egen video her.
 5. Det er ikke mulig å avgrense tilgang til enkeltpersoner på legekontoret. Samtykke gis per pasient per legekontor. Det vil si at pasientens prøvesvarsvisning låses opp for alle ansatte på det aktuelle legekontoret. Dette betyr at ansatte som slutter ved legekontoret mister prøvesvarstilgangen, og ansatte som begynner ved legekontoret får prøvesvarstilgangen, til de pasientene som har samtykket til det, for det aktuelle kontoret. På denne måten trenger man ikke å innhente separat samtykke fra hver enkelt pasient ved utskifting av personell ved legekontoret. Medarbeidere gis også samme tilgang, slik at de lettere kan utføre oppgaver som å opplyse pasienter som etterspør prøvesvar, og å rekvirere «samme prøver som tidligere». 
 6. Alt oppslag i prøvesvarshistorikken logges på enkeltbrukernivå.
 7. Pasientens samtykke kan trekkes tilbake – for hele legekontoret – når pasienten måtte ønske. Se eget skjema for dette.

Vi har laget en hurtigveileder for bruk av resultatvisning i HP Link. Den kan lastes ned her.

Deling av prøvesvar med pasient i HelsaMi

Bakgrunn for deling av prøvesvar i HelsaMi

Fra april 2024 (se nyhetsbrev) kan legekontor som ønsker det dele prøvesvar med pasienter i Helseplattformens innbyggerportal HelsaMi (https://www.helseplattformen.no/helsami/).

Frem til nå har Helseplattformens strategi for prøvesvarsdeling vært at kun et utvalg prøvesvar tilknyttet polikliniske besøk innenfor Helseplattformen har blitt satt til automatisk deling. Ingenting av det som har vært bestilt fra legekontor gjennom HP Link har blitt automatisk delt med pasient.
I løpet av den nærmeste tiden kommer vi til å se store endringer på nasjonal basis når det gjelder deling av prøvesvar og andre helseopplysninger med innbyggere. Mer om dette kan leses under punktene “Aktiv medvirkning (…)” og “Tilgjengelig informasjon (…)” i nasjonal e-helsestrategi (https://www.ehelse.no/strategi). For laboratoriefeltet innebærer den nasjonale strategien blant annet utvikling av en nasjonal prøvesvarsdatabase tilknyttet Helsenorge, kalt “Pasientens prøvesvar” (https://www.nhn.no/tjenester/pasientens-provesvar). Detaljene om tjenesten kan leses i de aktuelle lenkene, men essensen er at tilnærmet alle prøvesvar blir automatisk delt med pasient.
Som en konsekvens av den nasjonale strategien ønsker vi å tilby mer automatisk deling av prøvesvar også i HelsaMi. Dette kan være en fin måte for både helsepersonell og pasienter å bli vant til delingspraksisen før den uansett blir nasjonalt obligatorisk.

Hvilke prøvesvar fra legekontor blir delt i HelsaMi? (hovedprinsipper)

Per 01.05.24 gjelder følgende innstillinger for legekontor utenfor Helseplattformen.

Hovedprinsipper:

 • Prøvesvar deles kun for legekontor som har bedt om å få tjenesten aktivert.
 • Gamle prøvesvar deles ikke.
 • Legekontoret får beskjed fra HP Linkl-teamet om starttidspunkt for deling (aktiveringdato).
 • Legekontoret har ikke selv mulighet i HP Link til å overstyre innstillinger for hva som deles/ikke deles og når.
 • Men dersom man ønsker at noe IKKE skal deles kan man sende inn papirrekvisjon. Prøvesvar vil da unntas fra HelsaMi-deling.
 • Lokale analyser på legekontor deles ikke med pasient (siden prøvesvarene kun finnes i fastlegens journalsystem, og ikke i HP).

Under vises en sortering av de ulike laboratorieprosedyrene og med hensyn til hva som deles / ikke deles i HelsaMi, og når:

Automatisk deling umiddelbart når svaret foreligger

 • PT-INR
 • Koronadiagnostikk

Automatisk deling, med 14 dagers forsinkelse

 • “Vanlig biokjemi”, analyser i blod, serum, plasma, urin og feces
 • Legemiddelanalyser (terapimonitorering)
 • Allergi, immunologi (autoantistoffer) og blodbankanalyser
 • Luftveis-PCR
 • Klamydia- og gonoré-PCR

Ingen automatisk deling (kan kun deles manuelt fra Helseplattformen)

 • Kreftmarkører og flowcytometri
 • Genetiske analyser
 • Biokjemiske analyser i andre prøvematerialer (spinalvæske, ascites osv.)
 • Rusmiddelanalyser i urin, spytt, hår og andre materialer
 • Øvrig mikrobiologi
 • Patologi (histologi og cytologi)
 • Medisinsk genetikk
 • Bildediagnostikk

Det er forventet at trenden i løpet av året vil gå i retning av at mer prøvesvar deles automatisk. Vi vil oppdatere denne informasjonssiden fortløpende, og varsle legekontorene ved større endringer.

Hvilke prøvesvar fra legekontor blir delt i HelsaMi? (detaljert liste)

Her er en detaljert liste over laboratorieanalyser med tilhørende delingskategori i HelsaMi, som gjelder for legekontor som bruker HP Link. Prøvesvar merket med grønn farge vil deles (enten umiddelbart eller etter 14 dager). Prøvesvar med gul farge vil ikke deles. Disse kan kun deles manuelt fra klinikere innenfor Helseplattformen.

Hvordan slå på prøvesvarsdeling for ditt legekontor?

Dersom ditt legekontor ønsker å aktivere deling av prøvesvar i HP Link, kontakt HP Link breddingsteamet på en av følgende måter:

Ditt legekontor vil få en bekreftelse per epost når prøvesvarsdelingen skrus på. Prøvesvar forut for aktiveringstidspunktet blir ikke delt.

Hvordan unngå prøvesvarsdeling i enkelttilfeller?

Dersom ditt legekontor har slått PÅ deling av prøvesvar i HelsaMi og dere (eller pasienten selv) likevel – på rekvireringstidspunktet – ønsker at resultatet av en analyse ikke skal deles i HelsaMi, kan man benytte papirrekvisisjon på denne bestillingen. Bestillinger på papir blir ikke delt i HelsaMi.

Men merk at mange analysekategorier (alle analysene som er merket i gult i oversikten på punktet over, slik som tumormarkører, patologi, rusmiddeltesting og det meste av mikrobiologien) uansett er satt til manuell deling. For disse kan man rekvirere i HP Link på vanlig måte, og svar vil uansett ikke deles automatisk med pasient.

Skriver-oppsett, drivere og snarveier

Programvare for etikettskriver

For å kunne bruke etikettskrivere med HP Link, kreves installasjon av en egen programvare kalt «printbuddy». Programmet kan lastes ned her:

Epic Print Buddy

Din HP Link-primærkontakt kan forklare oppsettet videre herfra. Se «Om oss».

i denne videoserien forklares – trinn for trinn – alt oppsettet du trenger for å ta i bruk HP Link.

HP Link og Fürst bruker samme type etikettskrivere (Zebra-printere), men dimensjonen på selve etikettene er litt forskjellige. Siden HP Link-etikettene er litt større enn Fürst sine, kan HP-link-skriverne/etikettene brukes som «universaloppsett» (altså skrive ut begge typer etiketter) dersom man ønsker. For å få til dette må man gå inn på innstillingene i Fürsts programvare, og tilpasse printervalg og utskrift til HP Links dimensjoner. Dette er forklart trinn for trinn i disse veilederne:

Når dette er gjort kan man klare seg med bare EN felles etikettskriver til både sykehuslaboratoriene og til Fürst. Men husk at man nå av må mate skriveren med etikettrullene fra sykehuslaboratoriet, ikke fra Fürst.

Ved spørsmål, kontakt HP Link-teamet (se «Om oss«), eller Fürst support på tlf 22 909669.

Bestill flere etikettruller

Etikettruller (og annet prøvetakingsutstyr) kan bestilles kostnadsfritt ved å kontakte ditt nærmeste laboratorium her (klikk på lenke):

Testing

Testing i produksjonsmiljøet

Testing i produksjonsmiljøet bør begrenses til et minimum, da dette både genererer ekte bestillinger til lab, regningskort i journalsystem, osv. Likevel ser vi at det noen ganger er behov for å bruke testpasienter for å verifisere at flyten mellom journalsystem, HP Link og etikettskriver fungerer. I disse tilfellene bør en av disse tre nasjonale testpasientene brukes inn mot HP Link:

 • Roland Gundersen, fnr 15076500565
 • Folke Danser, fnr 14019800513
 • Line Danser, fnr 80158254755

Dersom disse testpasientene ikke finnes i ditt journalsystem må de opprettes med likelydende navn og personnummer. (Line Danser med annet personnummer vil ikke fungere)

Husk å avbryte eventuelle bestillinger som legges inn, etter endt testing.